Золотоніська районна багатопрофільна лікарня має в своєму складі поліклінічне відділення. В дитячому корпусі знаходиться ЛОР-кабінет. Щорічно з тенденцією до зростання кабінет проводить 7200 (2018р.) обстежень.

 1. В кабінеті проводиться надання лікувально-діагностичної та консультативної допомоги хворим з захворюваннями вуха, горла, носа.
 2. Проводиться профілактична робота, диспансеризація, профілактичні огляди з метою раннього виявлення хворих і їхнє лікування в умовах поліклініки та вдома.
 3. Відбір пацієнтів на консультацію та лікування в обласні організації, Республікаційні центри.
 4. В ЛОР-кабінеті проводиться спеціалізована невідкладна допомога консервативна та хірургічна при гострих станах та травмах:
  • розтин абсцесів глотки;
  • розтин абсцесів надгортанника;
  • видалення хоанальних поліпів;
  • парацентоз;
  • розтин абсцесу носової порожнини;
  • блокада носа, глотки;
  • репозиція кісток носа;
  • тампонада носа;
  • розтин атером та їх видалення;
  • видалення поліпів вуха
  Кваліфіковане лікування пацієнтів.
  Відбір на стаціонарне лікування.
  5. Проведення аналізу причин захворюваності ЛОР-органів та виходу на інвалідність.

Дмитренко Анна Вікторівна – лікар ЛОР, працює з 1978 р., має І кваліфікаційну категорію.

Латиш Людмила Володимирівна – медична сестра ЛОР-кабінету, має І кваліфікаційну категорію.