Золотоніська районна багатопрофільна лікарня має в своєму складі кабінет електрокардіографії та кабінет функціональних досліджень. Кабінет функціональної діагностики, що складався з двох кімнат , був заснований у 1959 році. . У 2017 році було створено два окремих суміжних кабінети, що були оснащені відповідно до вимог технічного оснащення і вимогам техніки безпеки.

Розташування апаратури раціональне, з метою максимальної пропускної спроможності і зручності в роботі. Робочі місця оснащені всіма необхідними для роботи атрибутами: діаграмними лінійками, таблицями, інструментарієм, доукомплектовані комп’ютерним обладнанням, під’єднаним до мережі internet. З цього часу медичні сестри кабінету працюють у корпоративній програмі Doktor Eleks

У кабінетах проводяться наступні обстеження:

  1. ЕКГ
  • ЕКГ з медикаментозними пробами;
  • ЕКГ з фізичними навантаженнями;
  • ЕКГ з додатковими відведеннями ;
  • функціональні проби за НЕБом та Слопаком

2. Реовазографія верхніх та нижніх кінцівок

3. Спірометрія

4. Птевмотахометрія

5. Обчислення функції зовнішнього дихання

Щорічно у кабінетах обстежується біля 46000 населення.

Показник кількості обстежень зростає з кожним роком, кількість обстежених осіб та загальна кількість обстежень перевищує річну норму, зменшується середня тривалість перебування у стаціонарі за рахунок прискорення обстеження хворих, в результаті чого щорічно збільшується кількість хворих, що перебували на стаціонарному лікуванні. Сприятливим показником при цьому є зниження летальних випадків .

У кабінетах обслуговуються амбулаторні , стаціонарні хворі відділень РБЛ: терапевтичного, хірургічного, травматологічного, інфекційного, гінекологічного, неврологічного, ЛОР, офтальмологічного, реанімаційного, приймального, пологового та профогляди. Співробітниками кабінетів виявляються порушення ритму, провідності, гіпертрофії передсердь та серцевих шлуночків, порушення коронарного кровообігу, синдроми CLC та WPW, вроджені та набуті вади серця, наявність змін у міокарді, порушення кровообігу периферичних судин, бронхо – легеневі патології.

Основним завданням кабінетів є:

  • Найбільш повне задоволення потреби населення в усіх основних видах функціональних досліджень, передбачених спеціалізацією та переліком методів і методик, рекомендованих для закладів охорони здоровя різного рівня.
  • Використання в практиці сучасних, найбільш інформативних методів діагностики.
  • Впровадження у практику нових високоефективних методів досліджень.
  • Раціональне та ефективне використання медичного обладнання, у тому числі з залученням засобів інформатизації та телемедицини.

Діяльність кабінетів регламентується чинним законодавством України про охорону здоров’я та нормативно – правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я, організацію служби функціональної діагностики, посадовими інструкціями, Законом України «Про охорону праці», Кодексом законів про працю, наказами та розпорядженнями МОЗ України, Законом України «Про захист персональних даних», положенням про обробку та захист персональних даних.

Cестра медична

Безпальча Наталія Володимирівна

Обіймає посаду з 1998 року. Систематично підвищує рівень своєї кваліфікації на курсах удосконалення з функціональної діагностики та проходить атестацію в атестаційній комісії при Департаменті охорони здоров’я. Має вищу кваліфікаційну категорію. Веде облікову та звітну документацію (в тому числі електронну) за встановленою формою, контроль за збереженням, використанням розхідних матеріалів, їх своєчасним поповненням, проводить функціональні дослідження у кабінетах та стаціонарі.

Сестра медична

Брехова Галина Федорівна

Обіймає посаду з 2004 року. Підвищує рівень своєї кваліфікації на курсах удосконалення з функціональної діагностики. Постійно проводить тематичні бесіди з хворими. Проводить функціональні дослідження в кабінетах.

 

Сестра медична

Щелканова Світлана Анатоліївна

Обіймає посаду з 2018 року. Постійно підвищує рівень своєї  кваліфікації шляхом відвідування тематичних семінарів, постійно  слідкує за інноваційними методиками з функціональної діагностики, виконує підготовку діагностичної апаратури, контроль за її роботою, своєчасно виявляє несправності. Проводить функціональні дослідження в кабінетах та стаціонарі.

Молодша медична сестра

Чечка Надія Григорівна

Асистує під час проведення функціональних досліджень, проводить контроль черговості досліджень та здійснення попереднього електронного запису, виконує прибирання, дотримуючись норм санітарно – проти епідеміологічного режиму.