Золотоніська районна багатопрофільна лікарня має в своєму складі морфологічне (патологоанатомічне) відділення. Відділення було створено та функціонує протягом всього періоду існування медичного закладу. Архівні записи про матеріали біопсійних спостережень зберігаються з 1961 року. Щорічно, із тенденцією до зростання, відділення проводить понад 11000 прижиттєвих біопсійних досліджень. Вперше виявляє та верифікує онкологічні захворювання(понад 90 випадків за 2018 рік).

Основними завданнями Відділення є:

 1. Прижиттєва діагностика захворювань та патологоанатомічних процесів за допомогою морфологічних досліджень біоптатів, операційного матеріалу та плаценти.
 2. Динамічний контроль за ефективністю лікування шляхом проведення повторних прижиттєвих морфологічних досліджень.
 3. Облік результатів остаточної (посмертній) діагностики захворювань та патологічних процесів за матеріалами патологоанатомічних розтинів з урахуванням причин та механізмів смерті.
 4. Експертиза якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень.
 5. Аналіз структури захворюваності та причин смерті населення за результатами аналізу патологоанатомічних досліджень.
 6. Забезпечення достовірною інформацією територіальних органів управління охорони здоров’я про структуру захворюваності та причини смерті населення за результатами патологоанатомічних досліджень.
 7. Надання матеріалів патологоанатомічних досліджень для навчання лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.
 8. Сприяння розвитку клінічного мислення лікарів різних спеціальностей на основі клініко-анатомічних співставлень (у тому числі на клініко-анатомічних конференціях, комісіях по вивченню летальних випадків тощо).
 9. Аналіз якості лікувальної та діагностичної роботи закладу охорони здоров’я, у складі якого воно функціонує або з яким укладено договірні відносини на проведення патологоанатомічних досліджень, шляхом співставлення клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів.
 10. Розгляд випадків розходження клінічних та патологоанатомічних даних і діагнозів на патологоанатомічних конференціях.
 11. Надання консультативної допомоги лікарям інших спеціальностей з питань прижиттєвої діагностики та лікування захворювань.

Прижиттєва та посмертна діагностика проводиться персоналом відділення з дотриманням та відповідно до чинного законодавства України та галузевих наказів МОЗ України.

В штаті відділення:

Завадський Володимир Миколайович

лікар-патолог

Очолює відділення із 1996 року, має кваліфікаційну категорію та неоціненний досвід; верифікує післяопераційний та біопсійний матеріал;
проводить секційні дослідження та подальший документальний супровід

Стадник Оксана Володимирівна

лаборант-морфолог

старший лаборант відділення,
лаборант-гістолог; проводить облікову роботу;
виготовляє та проводить виписку морфологічного матеріалу;
має відповідну професійну категорію.
та проходить постійне фахове вдосконалення.

Федоряка Ольга Михайлівна

лаборант-морфолог

лаборант-гістолог та технолог;
фахово виконує покладені на неї завдання.

Дяченко Жанна Олександрівна

молодша медична сестра

Асистує при секційних дослідженнях;
слідкує та підтримує режим запобігання зараження
та відповідного ступеню стерильності.