Бориспільська ЦРЛ як лікувально-профілактичний заклад Бориспільського району та міста Бориспіль, надає кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу по 50 лікарським спеціальностям сільським та міським жителям із загальною кількістю більше населення 110 тисяч осіб.

Лікарня має 10 спеціалізованих стаціонарних відділень, поліклініку для дорослих і дітей, пункт невідкладної медичної допомоги, діагностичні відділення. В лікарні працюють 230 лікарів та 450 осіб середнього медперсоналу. Щорічно з приводу амбулаторно-поліклінічної допомоги реєструється 650 тисяч звернень громадян, 11 тисяч пацієнтів проходять стаціонарне лікування, пологове відділення приймає до 1000 пологів у рік. Лікарня оснащена сучасним ультразвуковим та рентгенологічним обладнанням, ендоскопічною апаратурою. У 2010 році відкрито відділення комп’ютерної томографії. На базі хірургічного відділення проводяться лапараскопічні операції.

За рейтинговими показниками діяльності медична галузь Бориспільського району у 2009 році посіла 3 місце серед лікувальних закладів Київської області. У планах адміністрації лікарні будівництво нових лікувальних корпусів та житлового будинку для медичних працівників. Лікарня у своїй діяльності тісно співпрацює з обласними лікувальними закладами, науково-дослідними інститутами та кафедрами Національного медичного університету ім. акад. О.О. Богомольця.

Бориспільська Центральна районна лікарняСистема організації охорони здоров’я населення міста Бориспіль та Бориспільського р-ну базується на лікувально-профілактичних закладах первинного та вторинного етапу надання медичної допомоги.

Щорічно на основі аналізу основних показників роботи лікувально-профілактичних закладів керівництвом ЦРЛ розробляються заходи по розвитку та наближенню до населення міста і району спеціалізованої лікарської допомоги, підвищенню рівня та якості медичного обслуговування дорослого та дитячого населення.

Особлива увага при цьому приділяється:

 1. розвитку та вдосконаленню мережі лікувально-профілактичних закладів та укомплектуванню їх медичними кадрами;
 2. раціональному і ефективному використанню лікувальними закладами бюджетних коштів;
 3. спеціалізації та підвищенню кваліфікації лікарів та середнього медперсоналу;
 4. впровадженню сучасних засобів профілактики, діагностики та лікування хворих,
 5. організації медичної допомоги дитячому та жіночому населенню, інвалідам та учасникам ВВв, декретованим та диспансерним групам населення,
 6. зменшенню дитячої та загальної смертності,
 7. зниженню рівня захворюваності, в тому числі з тимчасовою втратою працездатності,
 8. удосконаленню форм та методів управління з застосуванням сучасних засобів комп’ютеризації та оргтехніки, мережі “Internet”;
 9. організації виїзної консультативної допомоги районних спеціалістів на сільські лікарські дільниці;
 10. вдосконаленню організації надання швидкої та невідкладної допомоги;
 11. постановці статистичного обліку та звітності.

Організаційна структура Бориспільської ЦРЛ

Бориспільська центральна районна лікарня є головним медичним закладом на території міста і району, на базі якого створені усі структурні підрозділи та апарат управління.

Свою діяльність лікарня здійснює на підставі Статуту та Ліцензії Міністерства охорони здоров’я України.

Організаційно-штатна структура апарату управління:

 • головний лікар району;
 • заступники головного лікаря району: по лікувальній частині, по дитинству та пологовій допомозі, по експертизі тимчасової непрацездатності;
 • головна медсестра району;
 • начальник відділу кадрів;
 • головний бухгалтер;
 • завідуюча господарською службою;
 • інформаційно-аналітичний відділ.